HomePackage Tour    Photo GalleryWebboard About UsContact Us-

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2009
ปรับปรุง 19/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 1,101,974
Page Views 1,526,051
สินค้าทั้งหมด 91
 
« January 2015»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


                   CZ DISCOVERY 6 วัน 5 คืน
                         Remark : ราคานี้รวม  
  **  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 120 หยวน / ทริป / คน
 ** ค่าทิปกับตันและพนักงานบนเรือ ประมาณ 200 หยวน / ทริป / คน

เฉพาะค่าทิปตลอดการเดินทางทั้งหมดต่อท่าน 320 หยวน / ทริป / ท่าน ..
เป็นเงิน 320 * 5.5 = 1,760 บ.กำหนดการเดินทาง

28 ส.ค.        กรุงเทพฯ  - กวางเจา - ฉงชิ่ง

09.00 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เจ้าหน้าที่

                        คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

11.20 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 362  (ใช้เวลา 3.45 ช.ม.)

15.05 น.      ถึงสนามบินกวางเจา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทาง สู่เมืองกวางเจา ซึ่งเป็นเมืองเอก ตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง และเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณ

เย็น                 ä อาหารเย็น ณ ภัตตาคารในสนามบิน

18.35 น.       เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินภายในประเทศ CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3485  (ใช้เวลา 1.45 ช.ม.)  ฉงชิ่งเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยได้ถูกขนานนามว่าเป็น   เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก  อันเป็นแหล่งกำเนิดของชนเผ่าปาหยีโบราณ มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี

20.10 น.      ถึง เมืองฉงชิ่ง นำท่านเข้าสู่ที่พัก

                  ã พัก  WAN  YOU  KANG  NIAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

29 ส.ค.       ฉงชิ่ง  -  ต้าจู๋  -  เป่าติ่งซาน  - หงเอี๊ยนต้ง -เจียฟั่งเป่ย

เช้า                  รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋  ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองฉงชิ่ง ประมาณ 138 กม. ( 2.30 ช.ม.) ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมทัศนียภาพที่มีชื่อเสียง เขาหินแกะสลัก เป่าติ่งซาน เขาแห่งนี้มีพระพุทธรูปหินแกะสลักที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งเหนือและซ่งใต้ รวม 50,000 กว่ารูป มีรูปร่างลักษณะที่ต่างกันมากมาย ฝีมือประณีตเป็นไปตามแต่ละสมัยที่มีการแกะสลักเพิ่มเติมขึ้นมาจึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลกในปีค.ศ.1999

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านสู่ หงเอี๋ยนต้ง คอมเพล็คขนาดใหญ่ริมผา ประกอบด้วยโรงแรมชั้นนำ ร้านอาหาร ร้านค้า ตัวอาคารตกแต่งแบบโบราณ มีร้านขายของพื้นเมือง ร้านน้ำชาแบบโบราณ ถือเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมพื้นเมืองที่น่าสนใจ แล้วอิสระช้อปปิ้งบนถนนคนเดินเท้า เจี่ยฟ่างเปย จนถึงแก่เวลาสมควร

เย็น                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านขึ้นเรือสำราญ MV CENTURY  STAR  มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ชั้น ล๊อบบี้ ห้องอาหาร รวมถึงห้องพักอีกเล็กน้อย อยู่ชั้น 2 / ชั้น 3 และ 4 เป็นห้องพัก / ชั้น 5 ห้องฟิตเนส บาร์ ร้านเสริมสวย ห้องนวดฝ่าเท้า / ชั้น 6 เป็นดาดฟ้า และ Coffee shop  ให้ท่านได้พักผ่อนและชมทัศนียภาพอันงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง

***เริ่มต้นการล่องแม่น้ำแยงซีเกียง****     พักบนเรือสำราญ MV CENTURY STAR ( เรือระดับ  5 ดาว )

 

30 ส.ค.       ล่องช่องแคบซันเสีย  - เมืองเฟิงตู  -  ถ้ำเสวี่ยอวี้  (ถ้ำหิมะหยก )

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมวิว ช่องแคบซันเสียที่มีความยาว  192 กม. ประกอบด้วยช่องแคบฉวีถังเสีย  อูเสีย  ซีหลิงเสีย มีจุดเริ่มต้นที่เมืองไป๋ตี้เฉิง อำเภอเฟิ่งเจีย มณฑลเสฉวนและสิ้นสุดที่ด่านหนันจินเมืองอี๋ชาง  มณฑลเจียงซี  ท่านจะได้เพลิดเพลิน รวมทั้งเก็บภาพประทับใจระหว่างล่องเรือ  จากนั้น นำท่านชมความงดงามของ ถ้ำหิมะหยก (เสวี่ยอวี้ต้ง) ภายในถ้ำประกอบด้วยหินงอกหินย้อยมากมาย มีลักษณะแปลกตา  บางกลุ่มก็คล้ายกองพลทหารม้าฉินซีฮ่องเต้ ,กลุ่มนกแพนกวิน,เจดีย์ เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่างดงามยิ่ง หาชมได้ยาก จากนั้นนำท่าน กลับสู่เรือสำราญ 

กลางวัน         รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ   โดยเรือจะแล่นผ่านเมืองเฟิงตู (เมืองผี) เล่าว่าเป็นเมืองขนาดกลางตั้งอยู่อำเภอหวั่นเซี่ยน ซึ่งเป็นเมืองนรกจำลอง เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ  สร้างตามความเชื่อของชาวจีนในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋าและพุทธ ผสมผสานกัน มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 กว่าปี  ช่วงบ่ายเราก็อยู่กันแต่บนเรือ ไม่ต้องกลัวเหงา ทางเรือเค้ามีจัดกิจกรรมไว้รออยู่แล้ว

เย็น                 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ พบกับการเลี้ยงต้อนรับโดยกัปตันเรือและกลาสีเรืออย่างอบอุ่น

                 พักบนเรือสำราญ MV CENTURY STAR ( เรือระดับ  5 ดาว )

ตารางกิจกรรมวันแรก
06.30 น. - 07.00 น. บาร์ ชั้น 5 บริการชา กาแฟ และของว่าง

06.30 น. - 07.00 น. บาร์ ชั้น 5 รำไทเก๊ก

                    07.00 น. - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารชั้น 2 (บุฟเฟ่ )

                    08.30 น. - 09.00 น. บาร์ ชั้น 5 ประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดของเรือ (พูดภาษาจีน)

                    09.00 น. - 12.00 น. ขึ้นฝั่งเยี่ยมชม ถ้ำหิมะหยก

            1. ก่อนจะออกจากเรือกรุณารับบัตรประจำตัวเพื่อสะดวกในการแสดงตนเมื่อเวลากลับมาที่เรือ

            2. รบกวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กรุณานั่งประจำรถที่ทางเรือได้จัดไว้ให้

                   12.00 น. - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารชั้น 2 (บุฟเฟ่)

                   14.00 น. - 15.00 น. บาร์ ชั้น 5 กิจกรรมเข้าจังหวะ สอนเต้น (ไว้ใช้สำหรับงานเลี้ยงในตอนการคืน)

                   15.00 น. - 15.30 น. ดาดฟ้าชั้น 6 เรียนทำสุกี้ฉงชิ่ง

                   16.00 น. - 17.00 น. ชั้น 5 บริเวณร้านขายของที่ระลึก แสดงการวาดภาพภายในขวด

                  ชั้น 4 สาธิตการร้อยไข่มุก ที่ร้านขายไข่มุก

                  18.00 น. - 19.00 น. บาร์ ชั้น 5 งานเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ
                  (มีเครื่องดื่ม และอาหารว่างบริการ)

                  19.00 น. - 20.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ห้องหารชั้น 2 (โต๊ะจีน)

                  21.00 น. - 22.00 น. บาร์ชั้น 5 การแสดงจากพนักงานบนเรือ

31 ส.ค.       ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง  - เสินหนงซี (ล่องช่องแคบฉวีถังเสีย , อูเสีย , ซีหลิงเสีย )

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ จากนั้น ชมวิวช่องแคบฉวีถังเสีย มีความยาวสั้นที่สุดยาวเพียง 8 ก.ม. เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่าประตูขุยเหมิน กระแสน้ำจะเชี่ยวกรากมาก เรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความทรนง (เปรียบดังคนเมื่อเจออุปสรรคในชีวิตต้องอย่าท้อถอยที่จะฝ่าฟันไป) จากนั้นเรือสำราญจะแล่นผ่านช่องแคบอูสียซึ่งมีความยาว 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบในแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบนี้เนื่องจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษ สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ยอดเขา 12 ลูก ยืนเด่นตระหง่านสองฟากฝั่ง เสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามเม็ดหนึ่งบนตลิ่งของแม่น้ำแยงซีเกียง

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนเรือ หลังอาหาร นำท่านล่องเรือซึ่งใช้แรงงานคนลากอันเป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ (สนุกแต่ไม่อันตราย) เพื่อชมความงามของ ธารน้ำเสินหนงซี ที่อำเภอปาตงแห่งมณฑลหูเป่ย มีต้นน้ำอยู่ที่ป่าเขาดึกดำบรรพ์และเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่เรียกว่าเสินหนงเจี้ย มีความยาวรวม 60 ก.ม. น้ำในลำธารใสและเชี่ยวกรากพอสมควร ตอนพลบค่ำ เรือจะแล่นเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่ยาวที่สุด คือมีความยาวถึง 76 ก.ม. ที่เด่นเป็นพิเศษคือมีหาดมากมายและน้ำไหลเชี่ยวกราก

เย็น           รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

                พักบนเรือสำราญ MV CENTURY STAR ( เรือระดับ  5 ดาว )

                 ตารางกิจกรรมวันที่สอง

                  06.30 น. - 07.00 น. บาร์ ชั้น 5 บริการชา กาแฟ และของว่าง

                  06.30 น. - 07.00 น. บาร์ ชั้น 5 รำไทเก๊ก

                   06.45 น. - 09.00 น. อาหารเช้า ชั้น 2 (บุฟเฟ่)

                   07.15 น. - 09.30 น. เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง
(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ หากท่านใดสนใจ ค่าเค่าชม ท่านละ
220 หยวน)

                   10.00 น.                  เยี่ยมชม ช่องแคบฉวี่ถัง ดาดฟ้าชั้น 6

                   10.20 น.                  กิจกรรม เล่นว่าว ดาดฟ้าชั้น 6

                   10.40 น.                  กิจกรรม ผูกผ้าพันคอ

                   11.45 น.                  เยี่ยมชม ช่องแคบอู ดาดฟ้าชั้น 6

                   12.30 น. - 13.45 น. อาหารกลางวัน ชั้น 2 (บุฟเฟ่)

                   13.45 น. - 17.30 น. เปลี่ยนล่องเรือเล็ก ชม เสินหนงซี

                   18.30 น. - 19.00 น. ประชุมเพื่อแจ้งกำหนดในวันรุ่งขึ้น ห้องประชุม ชั้น 3

                   19.00 น. - 20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (โต๊ะจีน)

                  20.30 น. - 23.00 น.  เวลาสำหรับชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อยู่บนเรือ ที่บริเวณ Front desk

                  21.00 น. - 22.00 น.  คาราโอเกะ บาร์ชั้น 5

                  22.00 น.                  ดาดฟ้าชั้น 6 ชมช่องแคบซีหลี และผ่านประตูระบายน้ำ เขื่อนซานเสียตาป้า  

1 ก.ย.          เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า - อี๋ชาง - กำแพงจิงโจว - อู่ฮั่น

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ หลังอาหารนำท่านชมอภิมหาโปรเจ็คต์ระดับโลกที่ได้รับการบันทึกกินเนสบุ๊ค เขื่อนซานเสียต้าป้า โครงการเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีนนับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีนและเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  การออกแบบเขื่อนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีน มีความยาวทั้งหมด 2,309 เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น  เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึง 7  เร็กเตอร์ จากนั้นเรือสำราญจะแล่นเข้าสู่ช่องแคบซีเหลิงเสียที่ เมืองอี๋ชาง  ชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) แต่เดิมมีชื่อโบราณว่าเจียงหลิง กว้าง 3.75 กิโล  มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโล สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อู่ฮั่น  อันเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย  โดยแบ่งเป็น 3 เขตปกครอง คือ ฮั่นโข่ว  ฮั่นหยาง  อู่ชาง

เย็น                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร                                                  

                    พัก    MAYFLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

2 ก.ย.          อู่ฮั่น - กวางเจา - กรุงเทพฯ     

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองกวางเจา

08.10น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 3416

09.40 น.        ถึงเมือง กวางเจา    จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณใกล้สนาม     บิน แล้วนำท่านต่อเครื่องเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

15.50 .        ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่  CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 363

17.35 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

  

 

อัตราค่าบริการรวม

1.             ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-กวางเจา-ฉงชิ่ง // ฉงชิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพ

2.             ภาษีสนามบินไทย,ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง  และค่าประกันภัยทางอากาศ

3.             ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ

4.             ธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

5.             รถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ/ค่าอาหารตามรายการ

6.             ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม

7.             ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท                                                                                                                                                                          

8.             มัคคุเทศน์คนไทยบริการตลอดการเดินทาง

9.             บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว 

10.      ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

11.      ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก

12.      ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 120 หยวน / ทริป / คน

13.      ค่าทิปกับตันและพนักงานบนเรือ ประมาณ 200 หยวน / ทริป / คน

14.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.             ค่าทำหนังสือเดินทาง ( Passport )

2.             ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย

3.             ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด

4.             ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ

เงื่อนไขการบริการ 

- เมื่อจองทัวร์ส่งชื่อตามหนังสือเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท        

- ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 

เอกสารวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
3.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ


อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

  ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

  ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ

1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  300 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)

2  หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)

3  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ

1.  ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

2.  นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.  นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า

4.  นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

1.             บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

2.             ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

3.             คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

4.             เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

2.             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

3.             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

4.             ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

 

 

 


Help & Contact Center  Copyright 2005-2009 chinaworldtour All rights reserved.
view